De stichting Franz Liszt Kring is in 1979 opgericht en heeft sindsdien gestalte gegeven aan haar doelstelling: het propageren van de componist Franz Liszt en diens werken. Sinds haar oprichting heeft de stichting hiervoor velerlei activiteiten ontplooid: Het organiseren van Liszt Festivals Amsterdam. Het organiseren of betrokken zijn bij de organisatie van (huis)concerten, orgelbespelingen en uitvoeringen van koor- en kamermuziek. De jaarlijkse uitgave van een rijk geïllustreerd tijdschrift met artikelen die op wetenschappelijke documentatie berusten. Heruitgaven van onbekende werken van Liszt. Het mede mogelijk maken van de tweedelige uitgave van het boek. De organisatie van lezingen en symposia.

Geef een reactie